De VVD

logo_vvdVVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De partij is sinds 1948 actief in de Nederlandse politiek. De VVD is een liberale partij, haar vijf belangrijkste punten zijn: vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Die vrijheid heeft betrekking op allerlei zaken zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te gaan en staan waar je wilt en de vrijheid zelf een bedrijf te starten. Je hebt hierbij wel de verantwoordelijkheid dat een ander door wat jij doet niet in zijn vrijheid wordt beperkt. Volgens de VVD zijn mensen prima in staat zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun beslissingen, de overheid zou dan ook kleiner moeten worden en zich minder moeten bemoeien met de burger. Een flink aantal wetten en regeltjes zou afgeschaft kunnen worden.

Standpunten

  • De belastingen moeten zo laag mogelijk blijven, zodat mensen gestimuleerd worden hard te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun financiële situatie.
  • Mensen die een eigen bedrijf willen starten moeten zoveel mogelijk worden geholpen.
  • Mensen die misdaden begaan moeten gepast worden gestraft en agressie tegen hulpverleners moet hard worden aangepakt.
  • De VVD is vóór een sterk leger om gevaren van buitenaf het hoofd te kunnen bieden.
  • Goed onderwijs is erg belangrijk.

Voor meer standpunten van de partij kijk je hier.

Organisatie

De VVD wordt door het gehele land vertegenwoordigd door in totaal 1462 raadslieden, 267 wethouders en 95 burgemeesters. In de twaalf provincies zitten namens de VVD 108 statenleden en 15 gedeputeerden. Op landelijke niveau telt de partij 41 Tweede Kamerleden, 16 Eerste Kamerleden, 7 ministers en 3 staatssecretarissen. Ook in het Europees Parlement is de partij vertegenwoordigd, met 3 leden.

folder-ps-2011-20152

Indeling van de Statenzaal met Statenleden (Klik voor PDF)

De partijorganisatie bestaat uit een hoofdbestuur van 9 personen onder leiding van voorzitter Benk Korthals. Het hoofdbestuur en de leden worden ondersteund door medewerkers van het algemeen secretariaat.

Lid worden

Als jij je kunt vinden in de standpunten van de VVD, kun je op ze stemmen vanaf het moment dat je 18 bent. Je kunt ook lid worden van de partij en zo je eigen ideeën uitdragen.

Wordt nu lid van de VVD