De kamerleden

De VVD heeft ruim veertig leden in de Tweede Kamer zitten. Een aantal van hen zie je regelmatig voorbij komen op radio en televisie, anderen zullen je misschien onbekend zijn. Wij zetten 20 VVD-kamerleden voor je op een rijtje:

Halbe Zijlstra (fractievoorzitter)

Halbe Zijlstra (1969) is fractievoorzitter van de Tweede Kamer.

Tamara van Ark (vice-fractievoorzitter)

Tamara van Ark (1974) is vice-fractievoorzitter van de Tweede Kamer.

Anouchka van Miltenburg (voorzitter Tweede Kamer)

Anouchka van Miltenburg (1967) is voorzitter van de Tweede Kamer.

André Bosman (Tweede Kamer)

André Bosman (1965) beheert de portefeuilles I&M Water, EZ Visserij en BZK Koninkrijksrelaties.

Anne Mulder (Tweede Kamer)

Anne Mulder (1969) beheert de portefeuille RWS Curatieve zorg.

Anne-Wil Lucas (Tweede Kamer)

Anne-Wil Lucas (1975) beheert de portefeuilles EZ Topsectoren, EZ Industrie en scheepsbouw, EZ Technologie en Innovatie, EZ Vestigingsklimaat/concurrentiepositie, EZ Regionaal beleid, EZ Macroeconomisch EZ en OCW Wetenschapsbeleid.

Anouchka Schut-Welkzijn (Tweede Kamer)

Anouchka Schut (1969) beheert de portefeuilles Volksverzekeringen, Werknemersverzekeringen, Fraude en handhaving, WAV, Grensarbeiders, Export Uitkeringen, AOW, SUWI en Arbeidsinspectie.

Ard van der Steur (Tweede Kamer)

Ard van der Steur (1969) beheert de portefeuilles V&J Straf- en procesrecht, V&J Rechterlijke macht, V&J Advocatuur- en tuchtrecht, V&J Privacy, V&J Rechtsbijstand en V&J Initiatiefwetten.

Arno Rutte (Tweede Kamer)

Arno Rutte (1972) beheert de portefeuilles VWS preventie- en alcoholbeleid, VWS Ouderenmishandeling, VWS Inkomensregelingen, VWS Mantelzorg en vrijwilligerswerk en OCW Cultuur.

Aukje de Vries (Tweede Kamer)

Aukje de Vries (1964) beheert de portefeuilles FIN Toezicht financiële markten en accountancy, FIN Corporate Governance, FIN Staatsdeelnemingen en RU Rijksuitgaven en Waddenbeleid.

Barbara Visser (Tweede Kamer)

Barbara Visser (1977) beheert de portefeuilles I&M Verkeer en I&M Water.

Bart de Liefde(Tweede Kamer)

Bart de Liefde (1976) beheert de portefeuilles EZ ICT en Telecom, EZ Post, EZ Glastuinbouw, EZ Biotechnologie en EZ Mededingings- en consumentenbeleid.

Bas van ’t Wout (Tweede Kamer)

Bas van ‘t Wout (1979) beheert de portefeuilles VWS Langdurige zorg/AWBZ en VWS Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Betty de Boer (Tweede Kamer)

Betty de Boer (1971) beheert de portefeuilles I&M Spoorwegen en Openbaar vervoer, I&M Waterinfrastructuur en havens en I&M Zee- en binnenvaart.

Brigitte van der Burg (Tweede Kamer)

Brigitte van der Burg (1961) beheert de portefeuilles AZ Ministerie van AZ, Koninklijk Huis, Kabinet der Koning, VWS Jeugdzorg en Jeugdbeleid en V&J Jeugdcriminaliteit.

Cora van Nieuwenhuizen (Tweede Kamer)

Cora van Nieuwenhuizen (1963) beheert de portefeuilles SZW Inkomensbeleid, SZW Koopkracht, SZW Werkloosheid, SZW WW en Ontslagrecht, SZW IOAW/IOW, SZW Re-integratie, SZW Participatie Ouderen, SZW WML, SZW Sociale Partners, SZW Europese aangelegenheden en SZW Aansluiting Onderwijs/Arbeidsmarkt.

Erik Ziengs (Tweede Kamer)

Erik Ziengs (1960) beheert de portefeuilles EZ: MKB, toerisme, ondernemers/ondernemerschap, FIN/EZ terugdringen administratieve lasten, beperking regeldruk bedrijfsleven, EZ PBO’s en aanbestedingen en ZZP-ers.

Foort van Oosten (Tweede Kamer)

Foort van Oosten (1977) beheert de portefeuilles V&J Civiel recht, V&J Adoptie, V&J Notariaat en tuchtrecht, V&J Deurwaarders en tuchtrecht, V&J Vennootschaps- en ondernemingsrecht (Boek 2 BW), V&J Burgerlijk procesrecht en V&J Kansspelen

Han ten Broeke (Tweede Kamer)

Han ten Broeke (1969) beheert de portefeuilles BuZa Buitenlandse Zaken algemeen, BuZa/DEF Artikel 100, BuZa/DEF Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid/Europees Veiligheid- en defensiebeleid, BuZa/DEF Evaluatie missies, BuZa Non-proliferatie verdrag, BuZa Mensenrechten, BuZa Consulair en BuZa Internationale organisaties en beleid.

Helma Lodders (Tweede Kamer)

Helma Lodders (1968) beheert de portefeuilles SZW Pensioenen/pensioenfondsen/levensloopregeling, EZ Landbouw (w.o. Jacht i.h.k.v. overlastbestrijding), EZ Voedselkwaliteit, EZ Faunafonds, EZ Dierenwelzijn en ELI Paardenhouderij.